Kraftmark erbjuder marknadens mest flexibla finansieringsalternativ.

Generella fördelar med leasing och hyra:

  • Du betalar din utrustning i takt med att den används, därav får du ett jämnare och tryggare kassaflöde. Om något skulle förändras under avtalsperioden, har du hos oss alltid möjlighet att när som helst lösa ditt avtal.
  • Vår finansieringsmodell ger en mängd fördelar. Du slipper den stora utgiftsbelastningen och får därmed en mer solid kassa för löpande driftsutgifter, samtidigt som både aktiekapitalet och bankens kreditutrymme förblir intakt och brukbart.
  • Enkelt att budgetera månadskostnaden.
  • Hela kostnaden kan dras av på en kortare tid om så önskas.

Kraftmark erbjuder förutom köp tre olika finansieringsupplägg:

Leasing
Enklaste sättet att införskaffa utrustning utan att binda upp eget kapital. Leasing innebär att ett förbestämt restvärde sätts (vanligast är 10 %) som ger kunden såväl rättighet som skyldighet att lösa ut produkterna till det bestämda restvärdet. Vanligaste leasingperioden är på 24 till 60 månader. Leasing väljs när man är säker på att den utrustning som man leasar är den rätta. Leasingavtal kan kombineras med våra serviceavtal.

Hyra
Vid hyra är det Kraftmark som äger produkterna, man betalar en fast månadskostnad för att använda produkterna. Man kan välja på att köpa redskapen efter hyrestiden eller att lämna tillbaka dem.  Vanligaste hyresperioderna är 24–60 månader. Alla våra hyresavtal kan kombineras med serviceavtal. Enkelt, smidigt och tryggt.  

Funktionshyra
Ett funktionsavtal är ett hyresavtal där service och reservdelar ingår under hyrestiden. Kontakta oss för mer information om funktionshyra.

Prisexempel

Finansierat belopp Månadskostnad 36 mån Månadskostnad 60 mån
50 000 kr 1 263 kr 822 kr
200 000 kr 5 049 kr 3 288 kr
500 000 kr 12 621 kr 8 218 kr
1 000 000 kr 25 241 kr 16 436 kr

Kontakta oss för mer information

Thomas Bylon

+46 (0) 70 330 44 20

Thomas.bylon@benchmarkgroup.se

Stefan Ljung

+46 (0)72-516 01 30

stefan.ljung@benchmarkgroup.se